На 30 януари 2017 г. в Централния военен клуб – София се състоя представянето на сборника със студии и статии „България в Първата световна война 1915–1916 г.“ със съставители проф. д.ф.н. о.р. полк. Сево Явашчев, проф. д.в.н. полк. Димитър Недялков и проф. д.и.н. Светлозар Елдъров, издаден от Съюза на възпитаниците на Военните на Негово величество училища, Школата за запасни офицери, родолюбивото войнство и гражданство. Книгата, която бе наречена от проф. д-р Светлозар Елдъров „алманах на българската военна история за Първата световна война“, е издадена с помощта на Организационния комитет за отбелязване на 100-годишнината от тази война, председател на който е постоянния секретар на Министерство на отбраната д-р Добромир Тотев. Предпечатната подготовка е на издателство „Пропелер“ с изпълнителен директор подполк. о.р. инж. Митко Ганев. Водещ на събитието бе Иво Антонов, началник на отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в МО. Програмата бе открита с кратък музикален поздрав към присъстващите от проф. Богдана Попова (пиано) и Никола Стоянов (цигулка). Председателят на Организационния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и постоянен секретар на отбраната д-р Добромир Тотев, произнесе кратко приветствие от името на Министерството на отбраната, като поздрави съставителите и издателите на книгата, която е и резултат от дейността на комитета за отбелязване на 100-годишнината от ПСВ. Той изрази удовлетворение от работата на комитета, чийто заслуги са и поддръжката и създаването на нови паметници, посветени на Първата световна война, както и множеството книги, изложби и чествания.

Това беше една от най-успешните дейности на Министерството на отбраната през изминалата година – виждаш нещо, което реално е направено. Виждаш как хората са увлечени в тази дейност и са налице съответните резултати. И тази година ще продължим с пълна сила дейността, започната от миналата година.

Председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас Илев поздрави присъстващите и им благодари, че въпреки метеорологичните условия навън, в сърцата им грее любовта към Отечеството. Председателят подчерта, че смисълът на тази книга е да помогне за обединението на нашето разпокъсано отечество. Капитан Илев каза:

Аз от сърце, човешки, по войнишки, по моряшки благодаря на създателите на тази творба – професорите Елдъров, Явашчев, Недялков, които положиха много труд и отделиха много време, за да могат заедно с авторите да покажат какво е представлявал българския войн в онези далечни години 1915–1916 г. Историята трябва да се уважава, трябва да се тачи, защото без уважение и почит към миналото, настоящето е безмълвно, без абсолютно никаква окраска, а бъдещето е несигурно.

Из страниците на „България в Първата световна война 1915–1916 г.“:

Първата световна война заема нееднозначно място в нашата историография. До края на Втората световна война на нея са посветени хиляди публикации на български историци, военни и други специалисти. Следва продължително „затъмнение“ на действителното място на България и нейната армия в тази война. Дълги години тя е разглеждана през призмата на класовопартийния подход и идеологията на управляващите, при което приоритет имат събитията около Войнишкото въстание 1918 г., антимилитаристичната дейност в страната и на фронта, ролята на събитията в Русия през 1917 г. Изследването и популяризирането на военните действия на нашата армия, както и тези на съюзниците и на противниците, ролята и мястото на заслужили командири и военачалници, военнопленническия въпрос, съдбата на военноинвалидите и много други проблеми, остават извън вниманието на историците и на специалистите. Това незаслужено пренебрегване започва да се преодолява едва в началото на 80-те години на ХХ век. Началото му е поставено по време на научна дискусия за същността на войните на България 1912–1918 г., организирана от тогавашния Институт за военна история към ГЩ на БНА. Но едва през последните 10–15 години проблемите на Първата световна война са освободени от всякакви табута и те намират място в дискусиите на научни форуми, в публикациите на историци и експерти. Основното в тях е избягването на излишната идеологизация на изследваните събития. Те са оценявани от гледна точка на научното познание и са открити за широка дискусия. В резултат на това войната се разглежда като определяща основните насоки в политическото, икономическото, военното и културното развитие както на страната, така и на целия свят от тогава до днешно време. По време, когато се отбелязват 100 години от началото на войната, на нейното развитие и последствията от нея, Съюзът на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, със съдействието на Министерството на отбраната, издава и предлага на вниманието на широката читателска аудитория настоящия сборник със студии и статии „България в Първата световна война 1915–1916 г.“ В него е отделено преди всичко внимание на основни проблеми, засягащи България и нейната армия през първите две години след включването на страната ни във войната. Сборникът не е цялостно монографично изследване, нито учебник за Първата световна война. Затова в него не са разгледани всички проблеми, отнасящи се до участието на държавата и армията ни в тази война. В него освен преобладаващите изследвания на известни наши историци и експерти, има и отделни публикации, които са известни на читателската аудитория, но повторното им разглеждане само би подпомогнало комплексното разбиране на сложните и трудни събития в страната и на фронта през изследваните две години. Сборникът е част от приноса на Съюза, с който той се присъединява към инициативите за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война. Успешното реализиране на този проект дава основание и за следващи такива, които да разкрият събитията през останалите години от Първата световна война.