Описание на проекта

Рекламен клип и плакат за събитие – проект „Еволюция“.