Описание на проекта

Интро клип към CD антологията „Дигитална креативност – среща на поколенията“, общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“.
Anzhela Dimcheva, PhD