Описание на проекта

Видео рекламен клип за събитие – проект „Еволюция“.