Описание на проекта

Поредица „Ранните майстори на научна фантастика“ (Early Masters of Science Fiction)