Описание на проекта

Ръководство по Съпротивление на материалите

Автори: Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова

Ръководството е предназначено за редовните и задочните студенти от Университета по архитектура, строителство и гео­дезия. То може да бъде полезно и на студенти от други висши учебни заведения, изучаващи Съпротивление на материалите.
Решените примерни задачи подпомагат студентите при изготвянето на курсовите задачи и в подготовката за изпита.
Представени са и задачи за самоподготовка с отговори.