Описание на проекта

Съпротивление на материалите

Автори: Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Той може да бъде полезен и на студенти от други висши учебни заведения, изучаващи Съпротивление на материалите.
В учебника са разгледани основните теоретични въпроси, заложени в учебната програма по тази дисциплина. Представени са и решения на примерни задачи с цел подпомагане на студентите при изготвянето на курсовите задачи и в подготовката за изпита.