Описание на проекта

Поздравителен видеоклип за Св. Валентин.