Описание на проекта

30 легендарни футболити на XX век

Автори: Анна Покровская, Сава Костов