Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Инфографиката е визуално представяне на информация чрез символи, графики, диаграми, икони. Използва се за илюстриране на процеси, събития, различни механизми, бизнес информация и др. Целта е текстовата информация да се сведе до минимум, за сметка на графичното представяне. Инфографиките „разкриват“ по-лесно данните към зрителя и същевременно го карат да мисли за съдържанието и да сравнява различни данни.

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Създаването на фирмен знак (лого)…

Дизайнът на дисковете и обложките започва от избора на кутията. Най-често срещаните са PVC кутиите тип DVD. Могат да бъдат тънки и дебели, черни и прозрачни, за 1 или 2 диска, а понякога и за 4. Срещат се и различни малки PVC кутии тип AudioCD с предна и задна обложка, или само с предна (може да бъде единична, с 1 гънка, или оформена като книжка с телче). Най-обикновения дизайн на кутия за диск е картонената обложка.