Описание на проекта

Озеленяването на Димитровград 1951-1971.
Дело и съдба на паркостроителя инж. Петър Кочев

Автор: Димо Тодоров

Очеркът е по разкази на Петър Кочев, споделяни при разговорите с автора за Димитровград.

В книгата е отразен сложен и противоречив процес на изграждане на уникалното и мащабно озеленяване на младежкия град. Инициатор и реализатор на тази напрегната и специфична дейност е младият специалист – 27-годишният инж. Петър Георгиев Кочев, завършил специалността „Лесоинженер“ в СУ „Климент Охридски“. Неговото творческо вдъхновение е свързано с поддръжници и противници, недопускащи, че на карстови места, кариери и пущинаци може да се изградят паркове. Младият и талантлив инженер преодолява всички трудности и се оказва голям съзидател. Негов девиз е: „С упоритост и търпение всичко се постига!“.

Книгата е издадена посмъртно от сина на автора.