Описание на проекта

Рекламен клип на център за цялостна трансформация „Mandala“